Pdm. Ronal Tamba: BERDOA & BERJAGA – Keluaran 25:10-15 (29 Nov 15)