Ringkasan Khotbah

Khotbah Minggu, 9 November 2014

DI TENGAH KEPUNGAN MUSUH   
Ayat Pokok: Mazmur 55:17-19
Oleh: Pdt. Jeffrey Manitik, Manado

Di tengah kepungan musuh yang berduyun-duyun melawannya, pemazmur sepenuhnya berharap dan bergantung pada Tuhan – bukan pada kekuatan sendiri, apalagi berpaling pada manusia!

“Tetapi aku berseru kepada Allah, dan TUHAN akan menyelamatkan aku.  -- Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis; dan Ia mendengar suaraku.   Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku.”

Khotbah Minggu, 2 November 2014

JEMAAT ALLAH YANG HIDUP
Ayat Pokok: Mazmur 27:4; 1 Timotius 3:15-16
Oleh: Pdt. A.H. Mandey

Meski saat itu belum ada, raja Daud sangat cinta rumah Tuhan.  Karenanya, ia rindu untuk membangun rumah Tuhan.  Gayung bersambut.  Allah merestui.  Kerinduan Daud sejalan dengan kerinduan hati Allah!  Allah pun amat rindu untuk tinggal di tengah-tengah umatNya!  Namun karena semasa hidupnya Daud telah menumpahkan begitu banyak darah dalam peperangan, maka Allah memilih Salomo untuk membangun Bait Allah di Yerusalem. 

Khotbah Minggu, 26 Oktober 2014

IBADAH DALAM RUMAH TUHAN
Ayat Pokok: Mazmur 27:4
Oleh: Pdt. AH Mandey

Daud bukan hanya mempunyai keinginan atau cinta kepada rumah Tuhan, tetapi ia melakukan tindakan nyata dengan memberikan dari kepunyaannya sendiri untuk pembangunan rumah Tuhan (1 Taw 29:3-7). Kepala Puak, Kepala Suku, Kepala Pasukan, dan Seluruh Rakyat turut memberi bagi rumah Allah. Mereka memberi karena cinta untuk ibadah dalam rumah Tuhan.

Khotbah Minggu, 19 Oktober 2014

ROH KUDUS PENOLONG
Ayat Pokok: Wahyu 22:17
Oleh: Pdt. Bram L. Pongoh

Marilah! … barangsiapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barangsiapa yang mau, hendaklah ia mengambil air  kehidupan dengan cuma-cuma! Dalam menjalani hidup sebagai orang percaya, segala sesuatu yang kita perbuat dan kerjakan, pasti tahu tujuan akhirnya. Yerusalem yang baru (Wahyu 21:1-3) adalah kemah Allah yang ada di tengah-tengah manusia; manusia menjadi umatNya dan Ia menjadi Allah mereka.

Khotbah Minggu, 12 Oktober 2014

PENGURUS YANG BAIK & DAPAT DIPERCAYA
Ayat Pokok: 1 Petrus 4:10
Oleh: Pdt. Standly Sampelan, Tg. Pinang

Ayat pokok kali ini ada di bawah Perikop berjudul “Hidup Orang Kristen”.  Isinya adalah panduan tentang apa yang layaknya dilakukan seorang percaya!  Antara lain: penguasaan diri dan ketenangan agar bisa berdoa; saling mengasihi; memberi tumpangan dengan tulus ikhlas; melayani seorang akan yang lain, dan sebagainya.  Apapun yang kita ucapkan atau kerjakan semata-mata untuk memuliakan Allah, dan menjadi berkat bagi orang-lain. 

Khotbah Minggu, 5 Oktober 2014

BERIBADAH: MEMBAWA PERSEMBAHAN
Ayat Pokok: Mazmur 27:4
Oleh: Pdt. A.H. Mandey

Satu hal telah kuminta kepada TUHAN, itulah yang kuingini: diam di rumah TUHAN seumur hidupku, menyaksikan kemurahan TUHAN dan menikmati bait-Nya.

Cinta Daud kepada Tuhan sangat besar.  Hal ini tercermin dari setiap mazmur yang ditulisnya.  Bukan hanya cinta kepada Tuhan, tetapi juga cinta akan rumah Tuhan – yang pada waktu itu belum ada!  Ia bersukacita apabila ada yang mengajaknya pergi ke rumah Tuhan, “Aku bersukacita, ketika dikatakan orang kepadaku: "Mari kita pergi ke rumah TUHAN” – Mazmur 122:1.

Khotbah Minggu, 28 September 2014

KELUARGA ALLAH YANG BAHAGIA & DIBERKATI
Oleh: Pdt. Yusak Tjong, Malang
Ayat Pokok: 1 Timotius 3:14-16a


“... bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran.  Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita.”

Jadwal Ibadah Minggu

Kebaktian Umum

05.30 WIB Umum I
08.15 WIB Umum II
11.15 WIB Umum III
17.00 WIB Umum IV

Sekolah Minggu
07.30 WIB Sekolah Minggu (besar)
09.00 WIB Sekolah Minggu (kecil)
17.30 WIB Sekolah Minggu (kecil)