Ringkasan Khotbah

Khotbah Minggu, 8 Oktober2017

BEN-ONI vs BENYAMIN
Ayat Pokok: Kejadian 35:16-18
Oleh: Pdt. David Aritonang, Jakarta

Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas--sebab ia mati kemudian--diberikannyalah nama Ben-oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin.”

Khotbah Minggu, 1 Oktober 2017

SESUNGGUHNYA, OLEH DIA KITA KAYA
Ayat Pokok: Kejadian 14
Oleh: Pdt. A.H. Mandey

Sekarang ini tengah marak pengajaran tentang Secret Rapture, yang bertentangan dengan Alkitab. Wahyu 1:7 dengan jelas mencatat perihal kedatangan Tuhan kedua kali: “Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin.” Untuk itu, kita harus senantiasa waspada.  Ada begitu banyak pengajaran yang menyesatkan.

Khotbah Minggu, 24 September 2017

“TUHAN AKAN BERPERANG UNTUK KAMU...”
Ayat Pokok: Keluaran 14:1-14
Oleh: Pdt. Jeffry M. Rengkung, Merauke, Papua

"TUHAN akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja.” Janji dan jaminan yang luar biasa!  Disampaikan Musa kepada bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir.  Melalui 10 tulah yang didatangkan Tuhan, Ia memimpin bangsa Israel keluar dari perhambaan di Mesir.  Namun, Ia kemudian menyuruh mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-Hahirot, antara Migdol dan laut – Keluaran 14:1-2.  Mengapa?

Khotbah Minggu, 17 September 2017

Menengadah ke Langit
Ayat Pokok: Mazmur 121:1-8
Oleh: Pdt. Albert Galela – Jakarta

“Lalu Ia berkata kepada mereka: “Kamu berasal dari bawah, Aku dari atas; kamu dari dunia ini, Aku bukan dari dunia ini.” – Yohanes 8:23. Injil Yohanes menceritakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia mengungkapkan bahwa Dia adalah Allah. Pada waktu Tuhan Yesus ada di bumi, Dia mengajak orang-orang juga murid-murid-Nya untuk memandang ke atas, memandang ke sorga karena Dia ada di sorga.

Khotbah Minggu, 10 September 2017

 KEPAHITAN
Ayat Pokok: Keluaran 1:8-14
Oleh: Ibu Pdt. Magie Pakasi

Merasa terancam dengan kehadiran bangsa Israel yang “... dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka”, raja Mesir pun memerintahkan rakyatnya untuk menindas mereka dengan kerja paksa. 

Namun apa yang terjadi?  Alkitab mencatat, semakin ditindas, semakin banyak dan bertambah jumlah mereka!  “Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja, dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaanyang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu.” 

Khotbah Minggu, 3 September 2017

HATI YANG MEMBERI
Ayat Pokok: Markus 12:41-44
Oleh: Pdt. Bram L. Pongoh

Suatu ketika, Yesus duduk memperhatikan peti persembahan, melihat bagaimana orang banyak memberikan persembahan ke dalam rumah Tuhan.  Di antara banyak orang kaya yang memberi persembahan, datang pula seorang janda miskin.  “… Maka dipanggil-Nya murid-murid-Nya dan berkata kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari pada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan” – Markus 12:41-44.

Khotbah Minggu, 27 Agustus 2017

DI DOA IBUKU
Ayat Pokok: Keluaran 2:1-10; 1 Samuel 1:1-8
Oleh: Hessel N. Mandey
 
Saat Musa dilahirkan, bangsa Israel tengah hidup dalam penindasan sebagai budak di Mesir.  Alkitab mencatat, “dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja, dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka.”  Penindasan mencapai puncaknya, saat raja Mesir mengeluarkan perintah: “Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil...” - Keluaran 1.

Jadwal Ibadah Minggu

  Kebaktian Umum
  05.30 Ibadah I
  08.15 Ibadah II
  11.15 Ibadah III
  17.00 Ibadah IV

Sekolah Minggu
08.15 Kelas Besar
09.00 Kelas Kecil
11.30 Kelas Kecil
17.30 Kelas Kecil