Penyambutan dan Mendoakan Gembala dan Wakil Gembala Baru GPdI Ketapang, Kramat dan Neo Soho

Dipimpin oleh Bapak Benny Djaya pada hari Minggu, 26 Maret 2023 di ibadah kedua diadakan acara Welcoming Prayer, yaitu menyambut dan mendoakan Gembala serta Wakil Gembala dan istri.

Mulanya Gembala Pdt. Drs. Hessel Natanael Mandey, Wakil Gembala dan istri Pdt. Hizkia Rephael Mandey, S.H., M.Th. dan Pdt. Ibu Dra. Zuharani Mulianingsih Tirtaraharja Mandey, diminta maju ke depan mimbar. Kemudian perwakilan jemaat dari anak sekolah minggu memberikan rangkaian bunga tangan kepada bapak Gembala. Ayat Alkitab untuk bapak Gembala:

Kisah Para Rasul 20:28

Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperoleh-Nya dengan darah Anak-Nya sendiri.

Dilanjutkan dengan perwakilan jemaat dari pemuda memberikan rangkaian bunga tangan kepada bapak Wakil Gembala sementara rangkaian bunga tangan kepada ibu Wakil Gembala diserahkan oleh perwakilan jemaat dari remaja. Ayat Alkitab untuk bapak dan ibu Wakil Gembala:

2 Timotius 2:15

Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu.

Acara ditutup dengan doa oleh seluruh tua-tua siding, majelis dan hamba-hamba Tuhan yang dipimpin oleh Pdt. Bram Pongoh.