Imamat 2

Bilangan 8

Bilangan 34

Kejadian 32

Imamat 23

Kejadian 42

Imamat 3

Kejadian 46

Keluaran 16