Buah Perbuatan Kebenaran

Kuasa Menjadi Anak Allah

Ketika Memberi Hadiah

Melawan iblis

Tak Tersembunyi Kuasa Allah

Bersyafaat bagi Bangsa

Tekun Menanti Janji Allah

Musa