Penolong atau Perongrong

Laporkan kepada Yesus

Pola Hidup Orang Benar

Kasih sebagai Buah Roh

Agungnya Rahasia Ibadah Kita

Hidup yang Kekal

Tak Tersembunyi Kuasa Allah

Kasihilah Sungguh-sungguh!