“Sesungguhnya Aku datang segera dan Aku membawa upah-Ku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya.”

Wahyu 22:12

Pemerintah

Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada,...

Khotbah Minggu, 4 Agustus 2019

KEHIDUPAN SETELAH YESUS DATANG KEMBALI Oleh: DR. Jay Zinn (USA) Janin di dalam rahim ibu berkembang sampai siap untuk...

Five O Teen Games

Berita Dukacita

PELNAP Ketapang

Perintah Tuhan

Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya: Beginilah firman TUHAN: Biarkanlah umat-Ku pergi, supaya mereka beribadah kepada-Ku. (Keluaran 8:1)

Khotbah Minggu, 28 Juli 2019

IMAN YANG RADIKAL Ayat Pokok: Markus 5:25-28 Oleh: Pdt. Lodewijk Kambey (Bangka) Dalam ayat pokok diceritakan tentang seorang wanita...

Berita Dukacita

Berita Dukacita

Di Segala Keadaan

Perhatikanlah pekerjaan Allah! … Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah, bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga...

Khotbah Minggu, 21 Juli 2019

MUJIZAT Ayat Pokok: Markus 6:51-52 Oleh: Rev. Stefan Sos (Canada) Dalam injil Markus dicatat secara indah sekali mengenai belas...

GEMBALA

Pesan Pdt. A.H. Mandey untuk tahun 2019 kepada Jemaat Ketapang, Jakarta:
Dari dalam gelap akan terbit TERANG

“Sebab Allah yang telah berfirman: “Dari dalam gelap akan terbit terang!”, Ia juga yang membuat terang-Nya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. ”
2 Korintus 4:6