Bilangan 23

Keluaran 1

Bilangan 29

Imamat 23

Keluaran 11

Kejadian 11

Kejadian 18

Bilangan 14

Kejadian 45

Kejadian 19