Imamat 20

Kejadian 26

Bilangan 14

Bilangan 12

Keluaran 1

Keluaran 28

Keluaran 6

Bilangan 3

Kejadian 40

Kejadian 17