Kejadian 37

Imamat 20

Keluaran 16

Kejadian 25

Bilangan 3

Keluaran 34

Kejadian 17

Imamat 2

Keluaran 15

Kejadian 50