HomeInfo RohaniRingkasan KhotbahKhotbah Hari Kenaikan Tuhan Yesus, 5 Mei 2016

Khotbah Hari Kenaikan Tuhan Yesus, 5 Mei 2016

MENANTIKAN JANJI BAPA
Ayat Pokok: Kisah Para Rasul 1:1-11
Oleh: Pdt. A.H. Mandey
 
Setelah Injil Lukas, kitab Kisah Para Rasul adalah buku kedua yang ditulis oleh Lukas.  Ia menuliskan “segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus”.  Kitab kedua ini dibukanya dengan catatan tentang pesan Tuhan Yesus sebelum Ia terangkat ke sorga.  “Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.”

Naik Ke Sorga
Dalam Yohanes 14, Tuhan Yesus memberitahukan alasan mengapa Ia harus kembali ke sorga, yaitu: untuk menyediakan tempat bagi murid-muridNya, yaitu saudara dan saya. 

Kedua, untuk mengirimkan Penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang akan menyertai kita selama-lamanya. 

Sorga
Surat Ibrani 12:22 menggambarkan sorga sebagai Sion – yang suasananya sangat bertolak belakang dengan gunung Sinai! 

Gunung Sinai – digambarkan sebagai gunung yang dapat disentuh; api yang menyala-nyala; kekelaman, kegelapan dan angin badai; pemandangan yang sangat mengerikan, sehingga Musa berkata: “Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar.”

Gunung/Bukit Sion – sebaliknya, inilah gambaran tentang bukit Sion: kota Allah yang hidup; Yerusalem sorgawi; beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah; jemaat anak-anak sulung.  Ke sanalah Tuhan naik dan kini duduk di sebelah kanan Allah Bapa.  Ke sana pula kita akan pergi untuk tinggal selamanya bersama Yesus.  Haleluya!

Menantikan Janji Bapa
Setelah 40 hari berulang kali menampakkan Diri kepada murid-murid setelah bangkit dari kematian, Yesus berpesan agar murid-murid tetap tinggal di Yerusalem, menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus! 

“Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.”  Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutup-Nya dari pandangan mereka.”

Selanjutnya, Lukas mencatat, ketika murid-murid terpana menatap ke langit waktu Ia naik, tiba-tiba berdiri dua orang berpakaian putih dan berkata: “Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?  Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga.” 

Haleluya!  Yesus – yang KenaikanNya ke sorga kita peringati hari ini – akan datang kembali, menjemput saudara dan saya.  Namun, sebelum Hari itu tiba, Ia akan memulihkan apa yang telah hilang dari gerejaNya: kuasa, iman, kesetiaan, cinta mula-mula! 

Sementara itu, mari, jangan sampai tertinggal.  Kerjakan bagian kita: Laksanakan perintah Tuhan: Nantikan janji Bapa sampai Ia memenuhi setiap saudara dan saya dengan Roh KudusNya yang akan terus menyertai sampai kita bertemu Tuhan di awan-awan.  Puji Tuhan! 
Tuhan Yesus memberkati saudara!

Must Read