HomeUncategorizedGembala yang Baik

Gembala yang Baik


TUHAN adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. (Mazmur 23:1)

Daud menggambarkan pengalamannya selama perjalanan hidupnya seperti domba dalam pemeliharaan seorang gembala yang sempurna, yaitu Tuhan. Daud melihat bahwa Tuhan seperti seorang gembala akan memelihara dan menjaga domba-domba peliharaannya sebaik mungkin sehingga domba-domba itu akan merasa aman dan tak merasa kekurangan. Begitu juga dalam kehidupan kita Allah selalu memelihara kita. Jaminan bahwa Allah memelihara kita nampak jelas dalam Mazmur 23. Jaminan itu berupa:

Pertama, takkan kekurangan (Mazmur 23:1). Allah menjamin kehidupan kita. Kebutuhan jasmani dan rohani akan diberikan-Nya kepada kita selama perjalanan hidup ini. Dunia saat ini semakin sulit, namun Gembala Agung kita akan selalu memberikan kebutuhan setiap domba-domba-Nya yang taat dan setia kepada-Nya sehingga kita tidak akan pernah berkekurangan. Kedua, membaringkan di padang berumput hijau (Mazmur 23:2). Pada kondisi alam di Israel tidak mudah menemukan padang berumput hijau. Tetapi sebagai gembala Allah menjamin akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau setiap hari, walaupun harus menempuh perjalanan yang tidak pendek dan penuh dengan resiko. Ini gambaran dari menyediakan makanan bagi kita bahkan di tengah-tengah masa yang sukar. Ketiga, Ia membimbing ke air yang tenang (Mazmur 23:2). Bukan perkara mudah bagi seorang gembala untuk menemukan sumber mata air, tetapi gembala akan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan dahaga setiap dombanya. Allah akan memuaskan dahaga jiwa kita. Keempat, menyegarkan jiwa dan menuntun ke jalan yang benar (Mazmur 23:3). Melalui Firman-Nya Ia senantiasa menyegarkan jiwa kita dan menuntun hidup kita di jalan yang benar.

Marilah kita jadikan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup ini karena Dia adalah Gembala Agung yang sempurna dan baik. Jangan lagi mengutamakan karir, pekerjaan, usaha, rumah tangga, dll. Sebab, bila kita menomorduakan Allah apalagi menjauh dari-Nya, kita akan dibinasakan. Utamakanlah Tuhan dengan rajin beribadah dan taat melakukan firman-Nya, maka sebagai Gembala Agung kita, Ia akan memelihara dan menjadi sumber kehidupan buat kita. (aa)

DOA :“Tuhan Yesus, jadilah Gembalaku sepanjang umurku. Aku mau jadi domba yang setia kepada-Mu. Amin.”

Must Read