Bilangan 2

Imamat 2

Kejadian 35

Kejadian 4

Keluaran 11

Kejadian 25

Kejadian 45

Kejadian 10

Keluaran 5

Imamat 7