Keluaran 13

Kejadian 26

Imamat 14

Keluaran 21

Imamat 15

Bilangan 5

Imamat 23

Bilangan 4

Kejadian 8

Bilangan 27