Kejadian 37

Kejadian 20

Bilangan 9

Bilangan 5

Imamat 12

Bilangan 6

Ulangan 6

Kejadian 42

Imamat 2

Bilangan 31