Bilangan 26

Kejadian 41

Bilangan 3

Keluaran 40

Imamat 25

Kejadian 37

Bilangan 28

Imamat 21

Kejadian 14

Imamat 10