Imamat 12

Ulangan 3

Keluaran 15

Bilangan 26

Keluaran 10

Keluaran 5

Imamat 13

Bilangan 1

Keluaran 1

Bilangan 12