HomeInfo RohaniRingkasan KhotbahKhotbah Minggu, 8 Februari 2015

Khotbah Minggu, 8 Februari 2015

ALLAH ADALAH TERANG!
Ayat Pokok: 1 Yohanes 1:5
Oleh: Pdt. A.H. Mandey

“Dan inilah berita, yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu: Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan.”

Breaking News
Rasul Yohanes menyampaikan satu berita amat penting!  Bukan sembarang berita.  Ini adalah berita yang diterimanya langsung dari narasumber terpercaya untuk disampaikan kepada setiap orang yang membaca suratnya.  Ia mendengarnya langsung dari Allah!

Sesungguhnya keseluruhan isi Alkitab adalah Firman Allah sendiri!  Dan semua itu bermanfaat untuk:
1. mengajar,
2. menyatakan kesalahan,
3. memperbaiki kelakuan, dan
4. mendidik orang dalam kebenaran – 2 Timotius 3:16.

Isi berita penting yang langsung diterima Yohanes dari Allah ialah:   
“Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan.”

Terang
Kepada Yohanes, Allah berkenan menyampaikan sendiri satu berita penting, yaitu bahwa Ia adalah Terang!  Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan!

Kepada murid-murid, Yesus menyatakan Diri sebagai Terang dunia!  Barangsiapa mengikut Dia, tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan memiliki terang hidup – Yohanes 8:12.

Kita yang dulu adalah kegelapan, sekarang dianugerahi terang Allah melalui Roh KudusNya.  Dia bahkan berkenan menjadikan kita terang bagi dunia ini.  Karenanya kita harus menjaga agar terang itu tetap bersinar; tidak menyembunyikannya di bawah gantang!

Manfaat Terang
Tujuan utama terang ialah untuk menerangi semua orang yang ada dalam satu ruangan.  Sebagai terang dunia, seorang yang memiliki terang hidup, itulah tujuan utama hidup saudara dan saya: menerangi setiap orang yang ada di sekeliling kita!

Sudahkah orang melihat terang Allah di dalammu?  Dalam pemikiran, ucapan dan tindakan?  Di tempat pekerjaan, usaha, pergaulan saudara?  Sehingga mereka yang melihatnya, memuliakan Tuhan?

Kiranya Tuhan menyatakan kemurahanNya, dan memakai setiap saudara dan saya untuk memancarkan terangNya dalam hidup kita setiap hari, setiap saat… Tuhan Yesus memberkati!

Must Read