Tuaian Memang Banyak

KataNya kepada mereka: Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. (Lukas 10:2)

Kerajaan Allah kerapkali digambarkan oleh Yesus bagaikan ladang gandum yang sudah matang dan siap untuk dituai. Gandum adalah bayangan dari jiwa-jiwa manusia yang siap dipanen dan dibawa masuk ke dalam lumbung-Nya Allah yaitu sorga yang mulia. Walaupun demikian, Tuhan memerlukan adanya kerjasama dari para penuai yang mau mengerjakan misi Allah tersebut.

Tuhan memerlukan banyak pekerja-pekerja untuk memberitakan Injil. Manusia berdosa yang perlu diselamatkan jumlahnya sangat banyak, tetapi jumlah pekerja yang ada tidak memadai, sehingga diperlukan sejumlah tambahan pekerja lagi.

Dalam ayat di atas, Yesus berkata agar kita meminta kepada Tuan yang mempunyai tuaian, yaitu ladang gandum yang sudah menguning, supaya Ia sendiri yang mengirimkan pekerja-pekerja untuk melakukan penuaian itu. Panggilan dan pengutusan pemberita Injil adalah wewenang dan keputusan Tuhan sendiri, tetapi perlu adanya kerjasama kita untuk meresponi panggilan Tuhan itu.

Adakah di antara kita yang bersedia untuk meresponi panggilan Tuhan tersebut? Barangkali Tuhan telah berbicara secara langsung kepada saudara atau melalui berbagai cara dan sarana lainnya untuk melakukan tugas penuaian tersebut. Jangan mengeraskan hati dan menolak panggilan Allah tersebut. Ia sanggup menolong dan berkuasa  memampukan Saudara untuk melaksanakan tugas tersebut.

Kadangkala kita menemukan banyak orang yang telah berusaha melakukan tugas tersebut, tetapi ada di antara mereka yang gagal dalam melaksanakan tugasnya. Kita memang tidak berhak untuk menghakimi dan mencari penyebab kegagalan mereka. Tetapi salah satu kemungkinannya adalah karena sesungguhnya mereka tidak diutus oleh Tuan yang mempunyai tuaian tersebut.

Mari kita penuhi panggilan tugas yang diberikan oleh Tuan yang empunya tuaian tersebut, agar banyak tuaian jiwa-jiwa yang dibawa masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin.(phm)

Doa: Terima kasih Tuhan untuk panggilan dan tanggung jawab yang aku terima untuk melakukan tuaian jiwa-jiwa dalam ladangMu. Aku mau menjadi hambaMu yang setia melakukannya. Amin.

Must Read